Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Կոմիտասը հայ նկարիչների և քանդակագործների աչքերով
ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ

ԱՂԱՍՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏ

Կոմիտասը հայ նկարիչների և քանդակագործների աչքերով /Ա. Աղասյան.– Եր. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019.– 49 էջ+38 էջ նկար:

 

Կոմիտասի կերպարին անդրադարձել են հայ արվեստագետներից շատերը կերպարվեստի տարբեր տեսակներում ու ժանրերում: Պատկերագրքում ներկայացված ստեղծագործություններն ունեն ինչպես գեղարվեստական ակնհայտ արժանիքներ, այնպես էլ պատմամշակութային և վավերագրական նշանակություն:

К образу Комитаса обращались многие из армянских художников – в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Представленные в альбоме произведения имеют как очевидные художественные достоинства, так и определенную историко-культурную и документальную ценность.

Many Armenian painters and sculptors in various types and genres of fine arts resorted to the image of Komitas. The works presented in the album have obvious artistic merit, as well as definitive historic, cultural and documentary value.

Բեռնել
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2020; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready