Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image ԴԵՐԱՍԱՆԻ ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄԸ
ՀԵՆՐԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հոնհաննիսյան Հ.

Դերասանի ինքնաճանաչումը. Էսսե, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2020, 164 էջ:

 

Հեղինակը քննության է առնում դերասանի արվեստի բնույթն իր ուսումնասիրության շրջանի և հետագայի կենդանի օրինակների ու զրույցների հիման վրա: Նկատի են առնված Վարդան Աճեմյանի և Արմեն Գուլակյանի ստեղծագործական սկզբունքներն ու աշխատանքի եղանակները հիմնված Կ.Ստանիսլավսկու ուսմունքի ստեղծագործական կիրառման վրա: Ընտրված է պարզ զրույցի ու երկխոսությունների եղանակը և ուղղված է թատերական կրթության հետևողներին:

 

Բեռնել

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2021; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready