Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Հայկական ճարտարապետությունը անտիկ ժամանակաշրջանում
ԴԱՎԻԹ ՔԵՐԹՄԵՆՋՅԱՆ

ՔԵՐԹՄԵՆՋՅԱՆ ԴԱՎԻԹ

 Հայկական ճարտարապետությունը անտիկ ժամանակա­շրջա­նում (Ք. ա. 6-րդ դար - մ. թ. 4-րդ դարի սկիզբ)/ Պատ. խմբ.՝ Ա. Ասատրյան.– Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2020.– 75էջ + 1 մամուլ նկ.:

 

Աշխատությունն ընդգրկում է նախաքրիստոնեական Հայաս­տա­նի ան­տիկ դարերի՝ Երվանդունիների դարաշրջանի, հայկա­կան հել­լենիզ­մի, հռո­մեա­-պարթևական հակամարտություն­նե­րի դարերի քա­ղա­­քա­շինությունն ու ճար­­տարապետական նշխարք­­ները։

Օգտակար կարող է լինել պատմաճարտարապետական, ճար­տա­րա­պե­տաշինարարական բնագավառի մասնագետներին, ուսա­նո­ղու­­թյանը, բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են հայ ճար­տարապետության և մշակույթի հար­ցերով։

Բեռնել
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2023; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready