Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Համամ Արևելցուն վերագրվող «Համառօտ յերաժշտական արուեստէ. ի յարապ գրոց» երկը
ԱՆՆԱ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ

Արևշատյան Աննա

 Համամ Արևելցուն վերագրվող «Համառօտ յերաժշտական արուեստէ. ի յարապ գրոց» երկը/ Ա. Արևշատյան.– Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2021.- 99 էջ:

 

Ուսումնասիրությունը նվիրված է IX դարի մատենագիր Համամ Արևելցուն վերագրվող «Համառօտ յերաժշտական արուեստէ. ի յարապ գրոց» երաժշտագեղագիտական երկասիրությանը: Բնագիրը ուշագրավ է նրանում արծարված անտիկ և հելլենիստական ժամանակաշրջաններում, ինչպես նաև միջնադարում լայնորեն շրջանառվող երաժշտական գեղագիտությանը բնորոշ մի շարք տեսությունների և ուսմունքների ուսումնասիրության առումով: Համամ Արևելցուն վերագրված սույն բնագիրը առաջին անգամ է դրվում գիտական շրջանառության մեջ` բազմակողմանի երաժշտատեսական քննությամբ: Գիրքը նախատեսված է երաժշտագետների, հայ-արաբական միջնադարյան մշակութային փոխառնչությունների ուսումնասիրությամբ հետաքրքրվողների և երաժշտական բուհերի ուսանողների համար:

Բեռնել
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2023; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready