Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի կազմակերպած գիտական միջոցառումները
ՄԵՐԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ՄԵՐԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի կազմակերպած գիտական միջոցառումները /Գիտ. խմբագիր՝ Ա.Գ.Ասատրյան.– Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2021. 92 էջ:

 

Ընթերցողին ներկայացվող աշխատության մեջ առաջին անգամ ի մի է բերվում ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի կազմակերպած գիտական նստաշրջանների պատմությունը: Հեղինակը կազմել է գիտական միջոցառումների մասին ակադեմիական ու պարբերական մամուլում տպագրված արձագանքների գիտական լրատուն և գիտական միջոցառումների նյութերի կամ հիմնադրույթների հրատարակված ժողովածուների մատենագիտությունը՝ ժամանակագրական և այբբենական կարգով:

Հասցեագրված է հայ արվեստի հարցերով հետաքրքրվողներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

Բեռնել
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Հարցազրույցներ
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready