Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Կոստանդնուպոլսի հայ երաժիշտ-տեսաբանները. XVIII-XIX դարեր
ԱՆՆԱ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ

Արևշատյան Ա.

 Կոստանդնուպոլսի հայ երաժիշտ-տեսաբանները. XVIII—XIX դարեր. – Եր., «Գիտություն», 2021, 126 էջ:

 

Գիրքը նվիրված է XVIII-XIX դարերի Կոստանդնուպոլսում գործած հայ երաժիշտ-տեսաբաններին, ովքեր կարևոր դերակատարում են ունեցել հայ ազգային մասնագիտացված երաժշտական արվեստի զարգացման գործում: Հատկապես նշանակալի է նրանց ներդրումը Նոր ժամանակի հայ ազգային երաժշտա-տեսական մտքի ձևավորման մեջ: Գր. Գապասաքալյանի, Հ. Լիմոնջյանի, Ն. Թաշչյանի, Ե. Տնտեսյանի, Ա. Հիսարլյանի աշխատություններում արծարծվել են հայ ավանդական երաժշտության բազմաթիվ խնդիրներ, ներառելով ինչպես եկեղեցական հոգևոր երգարվեստի տեսության, մասնավորապես, խազագիտության հարցերը, այնպես էլ` ավելի կատարյալ և նոր ժամանակների պահանջներին համապատասխանող նոտագրության ստեղծումը:

Մենագրությունը հասցեագրված է ինչպես մասնագետ-երաժշտագետներին, այնպես էլ` հայ երաժշտության պատմությամբ հետաքրքրվող լայն ընթերցողական շրջանին:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Հարցազրույցներ
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready