Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐՅԱՆ: ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԵԴԱ ԱՆԱՆՅԱՆ

Անանյան Սեդա

 Կոստան Զարյան: Հուշագրություն / Ս.Անանյան.- (Երկրորդ լրամշակված հրատարակություն).- Եր.: «Գիտություն» հրատ., 2022.-82 էջ + 8 էջ նկ.:

 

Վաստակաշատ լրագրող Սեդա Անանյանը 1960-ական թթ. աշխատել է մեծանուն գրող Կոստան Զարյանի հետ, ինչը հնարավորություն է ընձեռել գրքի հեղինակին մոտիկից ճանաչելու նրան և լավագույնս ներկայացնելու գրողի կյանքի և գործունեության ուշագրավ մի շարք դրվագներ:

Հուշագրությունը հասցեագրվում է գրականության և արվեստի մասնագետներին, ինչպես նաև ընթերցող լայն հանրությանը:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Հարցազրույցներ
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready