Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Բայրոնի «հայկական» նամականին
ԱՆԱՀԻՏ ԲԵՔԱՐՅԱՆ

Բեքարյան Անահիտ. Բայրոնի «հայկական» նամականին [հայերեն և անգլերեն] / Ա. Բեքարյան. - Երկրորդ վերամշակված և լրացված հրատարակություն. - Եր.: Զանգակ, 2013. - 280 էջ + 4 էջ ներդիր:

 

Սույն գիրքը (հայերեն և անգլերեն) նվիրված է  Ջորջ Բայրոնի և Մխիթարյանների առնչությունների առանձին դրվագների, Բայրոնի նամականու մեջ տեղ գտած հայ մշակույթի վերաբերյալ նրա տպավորությունների, խորհրդածությունների և գնահատականների վերլուծությանը: Գրքում լուսաբանվում են հայագիտության ասպարեզում Բայրոնի կատարած ուսումնասիրությունները, ինչպես նաև բերվում հատվածներ նրա նամակներից:

Գիրքը նախատեսվում է հայագետների, բանասերների և ընթերցող լայն շրջանների համար:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready