Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Արարատ Աղասյան - 60
Պատ. խմբ.` փիլիսոփայական գիտություննեի դոկտոր Գրիգոր Ասատրյան

Արարատ Աղասյան - 60.- Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 176 էջ:

 

Ժողովածուի առաջին բաժինն ընդգրկում է ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ Արարատ Աղասյանի կենսամատենագիտությունը` 1979-2016 թվականների տպագիր աշխատանքների ցանկը և նրա գիտական գործունեությունը բնութագրող համառոտ ակնարկը: Երկրորդ բաժնում տեղ են գտել Ա.Աղասյանի սաների հոդվածները, որտեղ լուսաբանվում է նրա արվեստաբանական վաստակը` տարբեր կողմերից:

Բեռնել
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Հարցազրույցներ
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready