Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image ԿՈՄԻՏԱՍԱԿԱՆ - 3
Խմբ. խորհուրդ` Ա. Ասատրյան (գլխավոր խմբագիր) և ուրիշներ:

Կոմիտասական: [Ժողովածու] / ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ին-տ: Խմբ. խորհուրդ՝ Ա.Ասատրյան (գլխավոր խմբագիր) և ուրիշներ: Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ. Հ. 3 /Հատորի խմբ.՝ Ա. Ասատրյան. 2019, 267 էջ, 16 էջ նկ., նոտա:

 

Հատորում ընդգրկված են հոդվածներ և ուսումնասիրություններ՝ նվիրված Կոմիտասի կյանքին, նրա ստեղծագործությանը, երաժշտագիտական հետազոտություններին ու կատարողական արվեստին: Գիրքը նախատեսվում է հայ երաժշտության պատմությամբ հետաքրքրվողների համար:

Բեռնել
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2020; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready