Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Հովհաննես Չեքիջյան - 90
Խմբ. խոր­հուրդ՝ Ա.Վ. Աղաս­յան (նախագահ) և այլք: Պատ. խմբ.՝ Ա.Ասա­տրյան:

<Հովհաննես Չեքիջյան - 90: Գիտական նստաշրջանի նյու­թեր (12-13 հուլիսի, 2019)/ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ին-տ: Խմբ. խոր­հուրդ՝ Ա.Վ. Աղաս­յան (նախագահ) և այլք: Պատ. խմբ.՝ Ա.Ասա­տրյան. –  Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019.- 240 էջ + 16 էջ  նկ.:

 

2019թ. հունվարի 23-ին լրացավ ՀՀ ազգային հերոս, ԽՍՀՄ ժողովրդա­կան արտիստ, ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Չե­քիջ­յանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանը: Այդ կապակցությամբ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը 2019թ. հուլիսի 12-13-ին գումարեց Հ.Չեքիջյանին նվիրված երկրորդ գիտական նստաշրջանը, որի լիագումար նիստը տեղի ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճում, իսկ մյուս երկու նիստերը՝ ՀՀ ԳԱԱ գիտաժողովների տանը (Արզական): Ժողովածուն պարունակում է նստա­շրջանի մասնակիցների զեկուցումները: Նյութերը ներկայացվում են բնագրով, ըստ ելույթների հաջորդականության: Ժողովածուն հասցեագրված է երաժշ­տագետներին, երաժիշտ-կատա­րող­ներին, արվեստաբաններին, հայագետ­ներին և ընթերցող լայն շրջաննե­րին:

 

Բեռնել

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2021; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready