Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Պետրոս Ադամյանը ժամանակակիցների հուշերում
Կազմողներ՝ Ռ.ԶԱՐՅԱՆ, Ա.ԲԵՔԱՐՅԱՆ

Պետրոս Ադամյանը ժամանակակիցների հուշերում (կազմողներ՝ Ռ.Զարյան, Ա.Բեքարյան). – Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2020.- 656 էջ:

 

Ժողովածուն առաջին անգամ ամփոփ ներկայացնում է ժամանակակիցների հուշերը հայ մեծ դերասան Պետրոս Ադամյանի մասին: Ներառված են հայ և ռուսական պարբերական մամուլում ու ժողովածուներում Պետրոս Ադամյանի մասին տեղ գտած հուշագրությունները՝ համապատասխան ծանոթագրություններով: Հավելվածներում տեղ են գտել Պետրոս Ադամյանին նվիրված բանաստեղծություններ, լուսանկարներ, ռուսերեն տեքստերի բնագրեր, Ադամյանի դերացանկեր:

Հասցեագրված է թատերագետներին, արվեստաբաններին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

Բեռնել
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2021; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready