Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Բանաստեղծություններ: Ռուսական քնար (թարգմանություններ)
ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ

Արարատ Աղասյան

Բանաստեղծություններ: Ռուսական քնար (թարգմանություններ) / Ա.Աղասյան.- Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2023.- 552 էջ:

 

Ժողովածուն բաղկացած է երկու բաժիններից: Առաջինում ներկայացված են Արարատ Աղասյանի` ռուսերեն և հայերեն լեզուներով գրված բանաստեղծությունները: Երկրորդ` առավել ընդարձակ բաժինն ընդգրկում է XIX-XXI դարերի ռուս ականավոր պոետների ավելի քան 200 ստեղծագործություն: Սկզբում բերվում են դրանց ռուսերեն բնագրերը, ապա` Արարատ Աղասյանի թարգմանությունները: Բանաստեղծություններից շատերը հայերեն են թարգմանվել առաջին անգամ:

Բեռնել
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Հարցազրույցներ
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready