Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Հայ ավանդական երաժշտություն. Պրակ XI. Վայոց Ձորի ավանդական երգեր և նվագներ: I մաս
Կազմեցին Զավեն Թագակչյանը, Հռիփսիմե Պիկիչյանը

Վայոց Ձորի ավանդական երգեր և նվագներ/կազմ.` Զ.Թագակչյան, Հ.Պիկիչյան.- Եր.: Ամրոց գրուպ, 2013. - 200 էջ. - («Հայ ավանդական երաժշտություն» մատենաշար: Պրակ 11: Մաս 1):

Մատենաշարի խմբագրական կազմ` Զ. Թագակչյան, Կ. Խուդաբաշյան (գլխավոր խմբագիր), Ժ. Մեհրաբյան, Ա. Բաղդասարյան, Հ. Պիկիչյան (գլխավոր խմբագրի տեղակալ):

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready