Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական XII նստաշրջանի նյութեր
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք, խմբ.` Ա.Ասատրյան

Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներկուերորդ նստաշրջան (նվիրվում է Հովհաննես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակին): Նստարշջանի նյութեր (22-23 նոյեմբերի, 2017)/ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ին-տ: Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք: Խմբ.` Ա.Ասատրյան. - Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 291 էջ:

 

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ 2017թ. նոյեմբերի 22-ին և 23-ին իր նիստերը

գումարեց երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներկուերորդ նստաշրջանը` նվիրված Հովհաննես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակին:

Ժողովածուն պարունակում է նստաշրշանի աշխատանքներին մասնակցած երիտասարդ արվեստաբանների զեկուցումները: Նյութերը ներկայացվում են բնագրով, ըստ ելույթների հաջորդականության:

Ժողովածուն հասցեագրված է արվեստաբաններին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2019; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready