Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Հովհաննես Այվազովսկի - 200:
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք: Պատ խմբ.` Ա.Ասատրյան

Հովհաննես Այվազովսկի - 200: Գիտական նստաշրջանի նյութեր (3 նոյեմբերի, 2017)/ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ին-տ: Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք: Պատ  խմբ.` Ա.Ասատրյան. - Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 163 էջ:

 

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ 2017թ. նոյեմբերի 3-ին գումարեց Հովհաննես Այվազովսկու ստեղծագործությանը նվիրված գիտական նստաշրջանը, որի ընթացքում ներկայացվեց ականավոր ծովանկարչի ստեղծագործական ժառանգությունը: Նյութերը ներկայացվում են բնագրով, ըստ ելույթների հաջորդականության:

Ժողովածուն հասցեագրված է արվեստաբաններին, երաժշտագետներին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

Բեռնել
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2019; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready