Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Ձայնեղանակների ուսմունքը միջնադարյան Հայաստանում
ԱՆՆԱ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ

Արևշատյան Աննա. Ձայնեղանակների ուսմունքը միջնադարյան Հայաստանում/ Ա. Արևշատյան. - Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, 338 էջ:

 

Ուսումնասիրությունը նվիրված է հայ միջնադարյան հոգևոր մասնագիտացված երգարվեստում մշակված Ութձայն համակարգի հետ կապված երաժշտատեսական ուսմունքի ձևավորման, զարգացման և առանձնահատկությունների քննությանն ու լուսաբանմանը: Մի շարք կարևոր ճշգրտումներ են կատարված հայ մատենագրության մեջ տեղ գտած երաժշտական տեսագեղագիտական բովանդակության որոշ երկերի հեղինակային պատկանելության վերաբերյալ: Բնագրերի բաժինն ընդգրկում է աշխարհաբար զուգահեռ թարգմանություն:

Գիրքը հասցեագրվում է երաժշտագետներին, հայ միջնադարյան գեղագիտության մասնագետներին և բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են հայ մշակույթով և արվեստի տեսությամբ:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2019; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready