Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Ալան Հովհաննեսի երաժշտությունը Արևելք-Արևմուտք մշակութային խաչուղիներում
ԼԻԼԻԹ ԵՐՆՋԱԿՅԱՆ

Երնջակյան Լ.

Ալան Հովհաննեսի երաժշտությունը Արևելք-Արևմուտք մշակութային խաչուղիներում/ - Երևան: «Գիտություն» հրատ., 2015. - 140 էջ:

 

Աշխատությունը ամերիկահայ կոմպոզիտոր Ալան Հովհաննեսի ստեղծագործությանը նվիրված առաջին մենագրությունն է: Արխիվային նյութերի, օտարալեզու սկզբնաղբյուրների և մամուլից քաղված տեղեկատվության հիման վրա ներկայացվում են կոմպոզիտորի ստեղծագործական ուղին, Արևելք-Արևմուտք մշակութային երկխոսության դրսևորումները տարբեր ժամանակաշրջաններում, քննարկվում են հայկական և արևելյան թեմաներով գրած երկերում ձևավորված մեղեդային մտածողության տեսական-գեղագիտական հիմքերն ու հոգևոր-խորհրդապաշտական ոլորտները: Արծարծվում են նաև արևելյան տարբեր մշակույթների գեղարվեստական ավանդույթների կիրառության ու մեկնաբանման հարցերը: Ալան Հովհաննեսի մշակութային վառ խճանկար պատկերող երաժշտական ժառանգությունն արժևորված է ազգային ու ստեղծագործական ինքնության խնդիրների համատեքստում:  

Գիրքը հասցեագրված է երաժշտագետներին և ընթերցող լայն հանրությանը:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Հարցազրույցներ
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready