Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Ծրագիր հայ թատրոնի պատմության
Հենրիկ Հովհաննիսյան

Հովհաննիսյան Հենրիկ.

Հայ թատրոնի պատմություն. ծրագիր/ Հ.Հովհաննիսյան: - Եր.: Վան Արյան, 2015. 64 էջ:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2019; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready